You cannot place a new order from your country. Undefined

Categorieën

Vango terms and conditions

Algemene Voorwaarden

Wij, AMG Group Ltd (de eigenaar van de Vango website www.vango.co.uk) doen ons uiterste best een website te maken die zowel bruikbaar als boeiend is.

Wij doen ons uiterste best om de producten en de informatie (waaronder de maat, de kleur en de omschrijving) op deze site nauwkeurig en correct weer te geven op het moment van uploaden van onze website. AMG Group Ltd. stelt daarnaast alles in het werk om deze website voortdurend up to date te houden. Kleuren kunnen in de winkel echter enigszins afwijken van de kleuren die op het scherm worden afgebeeld. AMG Group behoudt zich het recht voor om de specificaties van producten op deze website, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.

De wijze van gebruik ligt buiten onze macht of controle; derhalve kunnen wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg hiervan aanvaarden. Aftersales vragen zullen worden afgehandeld op individuele basis door de betreffende afdeling.

Niet alle producten zijn in elk land verkrijgbaar; neem contact op met uw plaatselijke verkoper of distributeur voor meer informatie. De afgebeelde adviesprijzen zijn slechts een richtlijn en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De zienswijzen zoals weergegeven op deze website komen niet noodzakelijkerwijs (volledig) overeen met de zienswijzen van AMG Group, de onderneming, haar bestuurders, vertegenwoordigers of werknemers. AMG Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze website, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Copyright © 2019 Vango

1. Eigendom van copyright

Alle materiaal op deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot; tekst, code, illustraties, foto's, afbeeldingen, videomateriaal en audiovisueel materiaal) zijn eigendom van AMG Group Ltd, moedermaatschappij van Vango.

2. Copyright licentie

Wij verlenen u een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, herroepbare licentie om: (ii) deze website en het materiaal op deze website te bekijken met behulp van een computer of mobiel apparaat via een webbrowser;

(iii) deze website en het materiaal op deze website te kopiëren en op te slaan in uw browser cache-geheugen; en pagina's van deze website af te drukken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Wij verlenen u verder geen andere rechten met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Met andere woorden, alle andere rechten zijn voorbehouden.

Om twijfelgevallen te voorkomen, is het niet toegestaan om het materiaal op deze website (in welke vorm en via welke media dan ook), niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming, aan te passen, te bewerken, te wijzigen, te transformeren, te publiceren, opnieuw uit te geven, te distribueren, uit te zenden, of in het openbaar te vertonen of af te spelen.


Compare 0